Please reload

April 8, 2019

השבוע סיימנו סדנה לעיצוב אריזות. הסדנה כללה תכנון ומיתוג לאריזות לעוגיות מקרון. הבריף שקיבלו התלמידים היה להכין סדרה בת 3 אריזות אישיות לעוגיות מקרון. על כל תלמיד היה לתכנן את המיתוג של החברה, ליצור תכנון של הפריסה של האריזה - כלומר הדרך בה יודפס המיתוג על הנייר טרם קי...

Please reload

פוסטים אחרונים:
Please reload

Archive