Please reload

מה קורה כשאין אור? או שהאור מאד חלש? מה קורה שמצלמים מול האור והפנים של האדם אותו אני מצלם נמצאות בצל?

מראשית הצילום המבוים, המסחרי ועד ימינו, אנו מנסים לשלוט באור - בעצמה ובכיוון שלו. סליחה, לא התכוונתי לכולם, רק לצלמים מבינינו. ההבנה של אור, כיוונו ועצמתו היא אבן יסוד...

אור רך ואור קשה הם שני מושגי יסוד בהבנה של חומר הגלם של הצילום שלנו. המצבים בהם אנו מצלמים נחלקים מבחינת תאורה לשניים - אור רך ואור קשה.

אור קשה מוגדר כאור המגיע ממקור קטן יחסית המפיץ אור בעוצמה חזקה. השילוב של עוצמה חזקה ושטח פנים קטן מייצר ניגודים חזקים בין האזורים הח...

Please reload

פוסטים אחרונים:
Please reload

Archive