top of page

סילבוס קורס יסודות הצילום 

מפגש 1  פרמטרים עיקריים המשפיעים על הצילום שלנו בעידן הדיגיטלי: אור, צבעוניות, מד האור של המצלמה ופיצוי חשיפה, מערכת הפוקוס האוטומטי.

מפגש 2  המשך היכרות עם המצלמה, עומק שדה בצילום ומה משפיע עליו, קומפוזיציה בצילום - כללים עיקריים.

מפגש 3  מפגש שטח בנושא נוף וטבע. מדידות אור מדויקות, עומק שדה סלקטיבי, הסתכלות יצירתית על אור וטבע. 

                    

מפגש 4  צילום ותנועה. הקפאה ומריחה ושימוש במהירות סגר המצלמה. צילום עם חצובה וחשיפות ארוכות. פוקוס אוטומטי בצילומי לילה. 

                  

מפגש 5 מפגש שטח בנושא צילום בעלי חיים ולילה. צילום אוירה ובעלי חיים. בניית קומפוזיציה מעניינת צילום ושימוש יצירתי בעדשת המצלמה. חשיפות ארוכות בלילה. 

מפגש 6  עדשות שונות והשפעתן על הצילום בסיטואציות שונות. צילום נכון עם פלאש ותרגול בשטח. 

מפגש מפגש שטח בנושא צילום מהיר ואינסטינקטיבי בתל אביב. ליצור תמונות רחוב יצירתיות ומצחיקות במהירות. התגברות על תאורה בעייתית ויצירת אפקטים של תנועה ברחוב. שימוש חכם בעדשת המצלמה.

                      
מפגשצילום פורטרט. שימוש בכל האמצעים הטכניים לצילום תמונות מעניינות ויצירתיות. צילום פורטרט בסטודיו. ושימוש בתאורה ועזרים.. ביום והעמדה נכונים.

              
מפגש 9  מפגש שטח בנושא צילום פורטרט עם פלאש ובאור טבעי. יחסי גומלין בין אור טבעי לתאורת פלאש. ליצור תמונות עם לוק מקצועי בקלות. צילום עם מודל. 

מפגש 10  מפגש שטח בנושא צילום רחוב בחוף הים. תמונות אוירה של חוף תל אביבי.  טכניקות לצילום מהיר של תנועה. צילום שקיעה ואוירה של אור דמדומים. מפגש חובה לכל צלם!

מפגש 11  סיכום הקורס ומבט אל ההמשך, איך קונים ציוד איכותי והמלצות לכל תלמיד על הציוד המתאים לו באופן אישי. איך להתפתח כצלם.

bottom of page