top of page

סילבוס קורס פוטושופ למעצבים 

1. היכרות עם תוכנת אדובי פוטושופ 

 1.1. משטח העבודה וכלי העבודה

 1.2. ייבוא תמונות

 1.3. גודל התמונה ורזולוציה

 1.4. תיקונים בסיסיים בתמונות 

 1.5. שמירת קבצים בפורמטים שונים. 

 

2. עבודה עם אזורים מסומנים במסמך

 2.1. אזורי בחירה פיקסליים - כלים עיקריים

 2.2. עיצוב בעזרת בחירת אזורים וצביעתם

 2.3. כלי Free Transform

 2.4. כלי המברשת ויכולותיו

 2.5. כלי העט ויצירת צורות וקטוריות

 

3. שכבות

 3.1. איך עובדת שיטת השכבות בפוטושופ

 3.2. פקודות Blend Mode, Opacity, Fill

 3.3. סוגי שכבות ועבודה עם אובייקט חכם

 3.4. שכפול שכבות וסידורן

  

4. מסכות

 4.1. הגיון העבודה עם מסכה

 4.2. שימוש חכם במסכות וֿאזורי בחירה

 4.3. מצב מסכה מהירה

 4.4. מסכה וקטורית

 

5. כלי בחירה מתקדמים

 5.1. מטה הקסם וכלי הבחירה המהירה

 5.2 תפריט הבחירה על כל מרכיביו

 5.3. חיתוך אובייקט והרכבה במסמך 

 

6. שכבות התאמה ומעברי צבע

 6.1. שימוש בשכבות התאמה ובמסכות 

 6.2. מעבר על כל שכבות ההתאמה בתפריט

 6.3. כלי מעברי הצבע 

 6.4. שילוב תמונות בעזרת כלי ה Gradient

7. פילטרים א׳

 7.1. פילטרים של תאורה

 7.2. פילטרים של טשטוש

 7.3. גלריית הפילטרים

 7.4. פילטר Camera Raw

 

8. טיפול בתמונות דיוקן

 8.1. עיבוד פנים והחלקה

 8.2. שינויי צבע וגוון

 8.3. עבודה עם בהירות וכהות מקומיים

 8.4. תיקונים ונקיון עם כלי החותמת

 

 9. עבודה עם אובייקטים חכמים

 9.1. יצירת הדמיות והלבשת טקסט ותמונה

 9.2. חלון התלת מימד. יצירת הדמיה

 9.3. עבודה עם טקסט ופונטים שונים.

 9.4. מתן תרגיל סיום לקורס - עיצוב כרזה.

 

10. טקסט ושכבות וקטויות

 10.1. טיפול יצירתי בטקסט ועיבודו

 10.2. כלי השכבות הוקטוריות

 10.3. עיצוב עם צורות וקטוריות אישיות

 10.4. מסלולים. אפשרויות מתקדמות.

 

11. פילטרים ב׳ וטיפול מתקדם בתמונות

 11.1. פילטר Liquify

 11.2. חידוד תמונות

 11.3. עיבוד תמונות מוצר וחשיפות מרובות.

 

12. הגשת פרויקט ואופציות מתקדמות

 12.1. הגשת פרויקט סיום 

 11.2. כלים נוספים: כלי המחק והטשטוש

 11.3. טיפול מהיר בתמונות נוף.

 11.4. אוטומציה לעבודה עם קבצים מרובים

bottom of page